آثار داستایفسکی عمیقا دینی است
On ۲۱/۰۸/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

آثار داستایفسکی عمیقا دینی است
کریم مجتهدی: به معنای تخصصی کلمه داستایفسکی نه تنها فیلسوف نیست بلکه در یادداشتهایش حتی ضد فلاسفه است.
بین داستایفسکی و نیچه هیچ سنخیتی نیست ولی نیچه بارها گفته که بزرگ ترین روانشناس انسان داستایفسکی است.
برای شناخت شخصیت های رمان های داستایفسکی باید خود او را هم بشناسیم. […] او تمام دلهره های زندگی و مرگ را به طور انضمامی درک کرده است.
شاهکار داستایفسکی در خلق شخصیت هایش است. ساخت هر کدام از این شخصیت ها خود یک هنر است چون ابعاد پیچیده ای دارند، طوری که شما نمی توانید پیش بینی شان کنید.
قهرمان های داستایفسکی از خالقشان اطاعت نمی کردند. قدرتشان در این است. پیش ساخته نیستند.
برخی فکر می کنند داستایفسکی فقط حالات درونی انسانها را می نویسد و با جامعه کاری ندارد. درست عکس این است. […] این رمانها صرفاً شرح حالت های درونی شخصیتها نیستند، بلکه جامعهٔ روسیه است که در آنها به تصویر کشیده می شود.
من فکر می کنم داستایفسکی وقتی این رمان ها را می نوشته از خود بی خود می شده است. مثل کسی که روح احضار می کند.
فکر می کنم کل آثار داستایفسکی به سبک خاصی عمیقاً دینی است. تمام قهرمان ها گویی زیر نظر خداوند هستند و مسئولیتشان بالاتر از جامعه است. وجدانی وجود دارد که رفتار آنها را ضبط می کند.

منبع: هفته نامه کرگدن

جواب دادن