آماده شدن و گرم کردن خود برای نوشتن
On ۲۲/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

آماده شدن و گرم کردن خود برای نوشتن

نوئل گرِگ (ترجمه علی‌اکبر علیزاد)

بازیگران تمرین‌های خود را با گرم کردن صدا و بدن آغاز می‌کنند. این امر به آن‌ها کمک می‌کند بدن و ذهن خود را از تنش‌ها و آشفتگی‌های روزمره خلاص کنند، بر فضایی که در آن مستقر هستند متمرکز شوند و برای وظیفه‌ای که در پیش دارند آماده شوند. نویسندگان نیز به خط‌مشی‌هایی احتیاج دارند تا خودشان را از شرّ آشفتگی‌ها خلاص کنند و به مجرای باز میان ذهن، دست و صفحۀ کاغذ (یا مونیتور) دست پیدا کنند. این امر ممکن است شامل چند نوع فعالیت جسمانی باشد. یکی از دوستان من، که در خانه می‌نویسد ولی مجبور است کارش را از شستن ظرف مجزا کند، کارهای روزمرۀ خانگی را انجام می‌دهد، سپس قدمی می‌زند و در نهایت «برای کار کردن آماده می‌شود». … خود من… عمدتاً با چند نوع فعالیت یا بازی فیزیکی کارم را شروع می‌کنم؛ حتی در این مواقع، درحالی‌که هنوز پای صفحۀ سفید (یا مونیتور) نشسته‌ام و در انتظار واژه‌هایی به سر می‌برم که از آمدن خودداری می‌کنند، چند نوع فعالیت نوشتاری اولیه می‌تواند مفید باشد.

(نمایشنامه‌نویسی: نگارش خلاق۱، ص ۳۱، نشر بیدگل)

جواب دادن