از کتک کاری تا بی عدالتی در نمایشگاه کتاب نیشابور
On ۱۷/۰۸/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

از کتک کاری تا بی عدالتی در نمایشگاه کتاب نیشابور
:لحظاتی پیش تنش میان یکی از غرفه داران و نیروی حراست نمایشگاه کتاب نیشابور (شما بخوانید نمایشگاه باغرود!) به درگیری فیزیکی انجامید…
:پس از تصمیم عجیب مسئولان در حذف نمایشگاه کتاب مشهد و جایگزینی نمایشگاهی در شهر نیشابور که بسیار کوچکتر از کلانشهر مشهد است، حاشیه همچنان ادامه دارد.
:شگفتی و شاهکار بعدی آقایان اینکه نمایشگاه حتی در خود نیشابور هم نیست بلکه در اطراف آن است. اتفاقی که باز هم می تواند از فروش کتاب بکاهد…
:گفته می شود که این نمایشگاه یکی از بی نظم ترین نمایشگاه های استانی امسال است.
:به دنبال اعتراض یکی از ناشران مبنی بر اختصاص ۱٢غرفه به یکی از نهادها در سالن عطار، خانمی از مسئولان اصلی برپایی نمایشگاه گفته است: شمای ناشر آمده ای برای پول در آوردن در این شهر اما […] به ما پول داده است برای غرفه ها!

نمایشگاه ناشران کتاب ایران در باغرود نیشابور تا ٢۱ آبان برپا خواهد بود.

جواب دادن