الیور وندل هلمز
On ۳۰/۰۸/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

درجه‌ ای وحشتناک‌ تر و هولناک ‌تر
از “نفهمی” هم وجود دارد،
‏و آن “بدفهمی” است…
‏نفهمی را با آموزش می ‌توان درمان کرد…
اما⁧ بدفهمی علاج ‌ناپذیر است…

 الیور وندل هلمز

♥ HatefBook.ir ♥

 الیور وندل هلمز

جواب دادن