امتحان نهایی
On ۰۵/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 
امتحان نهایی، رمانی از خولیو کورتاسار، شاید متفاوت ترین نویسنده آمریکای لاتین. نرودا می گوید هرکس کارهای کورتاسار را نخواند بدبخت است!
معرفی کتاب
امتحان نهایی
خولیو کورتاسار
مصطفا مفیدی
انتشارات نیلوفر

«من این قصۀ سالیان گذشته را از آن رو به دست ناشر می‏ سپارم که بی اختیار از زبان آزاد آن، حکایت عاری از نصایح اخلاقی آن، سودازدگی بوئنوس‏ آیرسی‏ اش، لذت می ‏برم، و نیز از آن رو که کابوسی که این قصه از آن زاده شد، هنوز بیدار است و در خیابان‏ ها پرسه می ‏زند.» از یادداشت نویسنده بر رمان حاضر

«هر کس کارهای کورتاسار را نخواند بدبخت است. نخواندن قصه ‏های او بیماری نامرئی خطرناکی است که به موقع خود می‏ تواند عواقب وحشتناکی به بار آورد. مثل اینکه کسی هیچ‏ وقت هلو را نچشیده باشد. چنین کسی کم ‏کم غمگین و غمگین ‏تر، و به طور چشمگیری رنگ پریده می‏ شود، و شاید به تدریج موهایش بریزد.» پابلو نرودا

«کورتاسار از چیزی فراتر از فکر نو یا تجربه‏ ای تازه سخن می ‏گفت: از طبیعت سراپا شاد و تازۀ هر لحظه، از تن، خاطره، تخیل مردان و زنان.» کارلوس فوئنتس

جواب دادن