انتشار فرم شرکت در جشنواره‌ پایتخت کتاب ایران
On ۱۵/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

انتشار فرم شرکت در جشنواره‌ پایتخت کتاب ایران

فرم شرکت در سومین دوره‌ جشنواره پایتخت کتاب ایران منتشر شد.

به گزارش ستاد اطلاع‌رسانی جشنواره‌های ترویج کتاب‌خوانی، فراخوان سومین دوره‌ طرح انتخاب پایتخت کتاب ایران منتشر شده است و فرم شرکت در این فراخوان به نشانی http://bookpromotion.ir/bookcapital/ در دسترس است. علاقه‌مندان برای شرکت در طرح انتخاب پایتخت کتاب ایران با پر کردن فرم مذکور می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند.

جواب دادن