انجمنهای ادبی چگونه از حمایت ٣۰میلیون تومانی برخوردار شوند؟
On ۱۵/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

⁣ انجمنهای ادبی چگونه از حمایت ٣۰میلیون تومانی برخوردار شوند؟

نخستین جشنواره انجمن‌های ادبی فراخوان داد.
⁣دبیرخانه نخستین جشنواره انجمن‌های ادبی برای دریافت بهترین طرح‌ها و برنامه‌ها فراخوان داد.
این جشنواره برنامه‌های انجمن‌ها، تشکل‌ها و مجامع ادبی فعال در سرتاسر کشور، برای اجرا در سال ۱٣٩۶ را جمع‌آوری کرده، بهترین طرح‌ها و ایده‌ها را انتخاب می‌کند تا از اجرای آن‌ها حمایت کند.
بر اساس این گزارش، بنیاد شعر و ادبیات داستانی با برگزاری جشنواره انجمن‌های ادبی از ۱۰ برنامه برگزیده انجمن‌های ادبی برای سال ۱٣٩۶ به میزان ۱۵۰ میلیون ریال و از سه طرح برتر، به میزان ٣۰۰ میلیون ریال حمایت می‌کند.
متقاضیان شرکت می‌توانند برای اطلاعات بیش‌تر و دریافت فرم ثبت‌نام به پایگاه اینترنتی بنیاد به نشانی anjoman.adabiatirani.com مراجعه کنند.
یادآور می‌شود، از اهداف برگزاری این جشنواره، کشف مسائل و مشکلات انجمن‌های ادبی سراسر کشور و کمک به حل و فصل این موانع است.
حوزه فعالیت انجمن‌هایی که می‌خواهند در این جشنواره به رقابت بپردازند، باید به طور کلی ادبیات خلاق، شامل شعر، داستان و مستندنگاری باشد. در این جشنواره سعی بنیاد بر آن است که بستری فراهم شود تا انجمن‌ها یکدیگر را بشناسند؛ ضمن اینکه با حمایت از ایده‌های برتر، این ایده‌ها به انجمن‌های دیگر نیز معرفی می‌شود.
انجمن‌های ادبی سراسر کشور می‌توانند با ارسال برنامه‌هایشان تا ۱۰ بهمن‌ماه ٩۵ از طریق نشانی اینترنتی که در فراخوان جشنواره اعلام خواهد شد، در این رقابت شرکت کنند.
پس از داوری برنامه‌های ارسالی از سوی انجمن‌های ادبی، مراسم پایانی و اعلام حمایت از برنامه‌های برتر، اوایل اسفندماه امسال در تهران برگزار می‌شود و طی آن، هزینه اجرای طرح‌ها و برنامه‌های برتر انجمن‌ها تا سقف ٣۰ میلیون تومان از سوی بنیاد شعر و ادبیات داستانی تقبل می‌شود.

جواب دادن