انسان باش …
On ۲۶/۰۸/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

انسان باش …

ﭼﻪ ﻓﺮقی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ شعبان
تير باشد و يا آبان
دسامبر باشد و يا ژوئن؟!!
ﻫﺮ ﺭﻭﺯی ﮐﻪ ﺩستی ﺭﺍ ﮔﺮفتی
ﺩلی ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯼ
ﺍشکی ﺭﺍ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﯼ

ﺍﻧﺴﺎنی ….

♥HatefBook.ir♥

انسان باش ...

جواب دادن