برجهای قدیمی اثر دیگری از علیمراد فدایی نیا
On ۲۰/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 
برجهای قدیمی”اثر دیگری از علیمراد فدایی نیا داستان نویس متفاوت ساکن خارج از کشور است که انتشارات آوانوشت منتشرکرده است 
علیمراد فدایی نیا چهل سالی ست که ساکن نیویورک است. از نسل نویسندگانی ست که نخستین تجربه های داستانی اش را در میانه ی سالهای ۱۳۴۰ در نشریه های ادبی _ هنری پیشتاز مدرن، پراکنده، به چاپ رسانده است. نشریه هایی مانند “لوح” کاظم رضا، “بازار رشت، ماهنامه ی ویژه ادبیات و هنر” محمدتقی صالحپور، “جنگ هنر امروز” (ضمیمه ی رنگی هفته نامه ی دنیای جدید) سیروس طاهباز، صفحه های فرهنگی ” تماشا” هفته نامه رادیو_ تلویزیون ملی ایران و…
در کنار نویسندگانی مانند حمید صدر، غزاله علیزاده ، رضا دانشور، کاظم رضا، شمیم بهار، مهشید امیرشاهی، بهمن فرسی، گلی ترقی و… از او باید به عنوان یکی از داستان نویسان تجربه گرای پیشتاز “موج نو” ایران نام برد. هر یک از کتابهایش تجربه ای ست متفاوت درجست و جوی راه های تازه ای از سبک و زبان و بیان داستان نویسی ایران. تا کنون این کتابها از او در ایران انتشار یافته است: سوغات، نامه ی شاهپور و آهوانش، ضمایر، هیجدهم اردیبهشت بیست و پنج و برج های قدیمی.

جواب دادن