برگزیدگان دومین جشنواره نشان دهخدا
On ۲۶/۰۸/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

برگزیدگان دومین جشنواره نشان دهخدا

در مراسم اختتامیه‌ی این جشنواره اسامی برگزیدگان به شرح زیر اعلام شد:
در بخش قلم برتر که با تصمیم شورای علمی جشنواره نشان دهخدا به تازگی به بدنه اصلی اضافه شده از نجف دریابندری و محمدعلی موحد تقدیر و تشکر به عمل آمد.
از آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره ۱۲ اثر انتخاب شد که از آن میان ۳ کتاب عنوان برگزیده را به خود اختصاص داد و ۹ کتاب شامل تقدیر شد.
در این جشنواره کتاب‌های” اسطوره‌شناسی و ادیان باستان اثر مرحوم مهرداد بهار و ابوالقاسم اسماعیل‌پور از انتشارات کارنامه “تاملاتی در منطق ابن‌سینا و سهروردی نوشته ضیاء‌موحد از انتشارات هرمس همچنین ضرورت، دلالت و جهان‌های ممکن نوشته محمد سعیدی‌مهر از انتشارات علمی و فرهنگی به عنوان برگزیده معرفی شدند.
کتاب‌های: اسطوره‌شناسی وادیان باستانی نوشته کتایون مزداپور از انتشارات سمت، تاریخ ترجمه در ایران(از دوران باستان تا پایان عصر قاجار) نوشته عبدالحسین آذرنگ از انتشارات ققنوس، باباطاهر(شرح احوال و نگاهی به آثار ابومحمد طاهر جصاص همدانی) نوشته نصرالهآ پورجوادی از انتشارات فرهنگ معاصر، کیسانیه؛ جریان‌های فکری و تکاپوهای سیاسی(تاملات جدید در باب زوال امویان و برآمدن عباسیان) نوشته روح‌اله بهرامی از انتشارات پژوهکشده تاریخ اسلام، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در ایران با رویکردی به پزشکان و وضعیت پزشکی(از آغاز تا دوران‌مشروطه) نوشته حمید کاویانی پویا از انتشارات امیرکبیر، جستاری در اصطلاح‌شناسی و مبانی ادبیات داستانی دفاع‌مقدس نوشته احمد شاکری از انتشارات پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی، جغرافیای طبیعی تاریخی سیستان براساس رشته‌های تاریخی و بررسی‌های میدانی نوشته حسن احمدی کرویق از انتشارات مازیار، آستانه تجدد در شرح تنبیه‌المله و تنزیه‌المله نوشته داود فیرحی از انتشارات نشرنی، هویت غربی و ماهیت و مولفه‌ها نوشته احمد صادقی و سیدرضا موسوی از انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انتشارات اسلامی نیز شایسته‌ی تقدیر شناخته شدند.

جواب دادن