به جای اروپا ادبیاتمان را با ترکیه مقایسه کنیم
On ۲۴/۰۸/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

به جای اروپا ادبیاتمان را با ترکیه مقایسه کنیم

حمید فرازنده: باید بگویم در واقع از همان اول هم بنا نبود نه من نویسندگی کنم و نه ترجمه . از نوجوانی میان کتاب ها بزرگ شدم، و خواندن برایم در درجه ی مهم تری بود و هست. وقتی در سال های اول بیست سالگی ام به ترکیه آمدم و از روی همین علاقه و دلبستگی ها خواستم ببینم این ملت در طول این هشتاد سال جمهوری نوپاشان در ساحت ادبیات چه کرده اند، یک بار دیگر با این واقعیت روبرو شدم که کار هنری- ادبی در فضاهای بازتر بیشتر میوه و ثمره به بار می آورد. ما ایرانی ها اگر به جای مقایسه کردن خودمان با اروپا، خودمان را در آینه همسایه هامان ببینیم به نظر می آید بهتر بتوانیم از خودمان سردرآوریم. می دانید در دنیا کشورهای همسایه اند که همسایه های خود را نام گذاری می کنند. “Persia” نامی است که یونانیان باستان روی کشور ما گذاشته اند. یا مثلا “ترک” یک کلمه ی چینی است و برمی گردد به آن روزها که ترک های صحرانشین همسایه ی امپراطوری چین بودند. این واژه ها را اگر ریشه شناسی کنید، به نتایج جالبی می رسید که در ضمن حاوی حقایقی درباره ی مردم این سرزمین هاست.

جواب دادن