صد جنگ بزرگ تاریخ
On ۱۲/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

صد جنگ بزرگ تاریخ

علی غفوری

⟪كسانى كه سابقه‏ ى مبارزه در میادین جنگى را دارند، به خوبى به خاطر می ‏آورند در میدان نبرد، مرگ انسان‏ها بسیار ساده اتفاق می افتد و سربازان خیلى زود به مرگ هم‏ قطاران، دوستان و حتی برادران خود عادت می‏كنند اما همین افراد به محض تغییر شرایط و پایان جنگ پى می‏برند كه در جنگ چه بر آن‏ها گذشته و چه بر سر دشمنان خود آورده ‏اند. اما از یك نكته هیچ وقت نمی‏توان فرار كرد: جنگ اجتناب ‏ناپذیر است. شاید ضرورى نباشد اما اگر زمان رخ دادن آن برسد، هیچ كس نمی‏تواند مانع آغاز آن شود. نظامیان نقطه آغاز جنگ را سیاستمداران می‏دانند و سیاستمداران برعكس آنان، جنگ را در نتیجه علامت ‏هاى غلط نظامیان ذكر می‏كنند. در طی بیش از سه هزار و پانصد سال تاریخ مضبوط بشریت، تنها ۲۷۰ سال بدون جنگ وجود داشته است. بنابراین جنگ قدمتی فراتر از تاریخ داشته و به اساطیر می‌رسد⟫

■ در کتاب آماده شده به صد جنگ بسیار بزرگ و تاریخی و گسترده و اثرات آن پرداخته شده است.

⟪نبرد آشور و ماد، نبرد بابل، نبرد ماراتن، نبردهاي پلوپنز، جنگ‌هاي مهرداد ششم، نبرد بردگان، ظهور سزار، جنگ‌هاي اوليه ايران و رم، تراژان و ايران، والريوس و ايران، ورود آتيلا به اروپا، فتح سوريه توسط ايران، نبردهاي صدر اسلام، فتح ايران توسط اعراب، نبردهاي اعراب و رم، ملازگرد، جنگ‌هاي صليبي اول، دوم و سوم، حمله چنگيز به چين، حمله مغولان به ايران، حمله تيمور به ايران، نبرد آنقوره، جنگ‌هاي صدساله، نبرد اسپانيا و انگليس، فتح قسطنطنيه، نبرد بلگراد، نبرد مجارستان، نبرد وين، نبرد چالدران، جنگ‌هاي عثماني و شاه‌عباس، جنگ‌هاي خليج‌فارس، جنگ‌هاي نادرشاه با عثماني و افغان‌ها، جنگ‌هاي عثماني و افغان‌ها، فتح دهلي به دست نادر، انقلاب بوگاچف، استقلال آمريكا، نبرد لهستان، انقلاب فرانسه، ناپلئون، مارنگو، لايپزيك، واترلو، بالكان، جنگ جهاني اول و دوم، استالينگراد، نورماندي، ويتنام، جنگ ۶ روزه، جنگ افغانستان، فالكلند، جنگ ايران و عراق، جنگ اول خليج‌فارس…⟫

صد جنگ بزرگ تاریخ

جواب دادن