حقیقت زشت
On ۲۳/۰۸/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

حقیقت زشت:

مایک: تو یه روانی هستی و من عاشقتم
ابی: من روانی نیستم!
مایک: من الان بهت گفتم عاشقتم ولی تو فقط واژه‌ی روانی رو شنیدی ، این نشونه‌ی آدم‌های روانیه!
ما آدم ها عادت کردیم که امواج منفی رو زودتر از امواج مثبت جذب کنیم. همیشه از غم ها می نالیم ولی به همون اندازه از شادی ها،خوشحالیمون رو بروز نمیدیم.باید یاد بگیریم که امواج منفی رو پس بزنیم .

HatefBook.ir

حقیقت زشت

جواب دادن