خانم جولی
On ۱۳/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

خانم جولي
نويسنده: زهرا بيگدلي
خانم جولي مجموعه‌ي ۸ داستان كوتاه مدرن است. نويسنده در اكثر اين داستان‌ها تصويري از زن امروزي، مشكلات و روزمرگي‌هايش اراِِئه مي دهد. روابط سرد، مشكلات زندگي مستقل يك زن، و جسارت‌هاي زنانه‌اي كه گاهي مجبور به سركوب مي‌شود. زهرا بيگدلي در اين داستان ها دست به تجربه‌اي تازه زده است؛ گاهي شخصيت داستانش يك زن مطلقه تنهاست كه مي‌خواهد يك زندگي را از نو بسازد؛ يك زندگي با همه‌ي مشكلات ساده‌اش؛آنقدر ساده كه از قفل خراب در و قبض آب و برق فراتر نمي‌رود.
گاهي هم شخصيت‌ داستانش روزنامه‌نگار جسوري‌ست كه موهايش را از ته مي‌زند. گاهي هم اما ميتواند يك دختر ساده باشد كه به‌دنبال ازدواج با پسري‌ست كه تمام فكر و ذكرش ماشينش هست.
اين شخصيت‌ها گاهي آشنا و گاهي نا آشنا هستند. اما جسارت و روزمرگي‌هاي شخصيت‌هاي زن اين كتاب، كم و بيش براي تمام زن‌هاي ايراني ملموس است
زهرا بيگدلي فارغ‌التحصيل رشته جامعه شناسي از دانشگاه تهران است و سال‌هاست كه به عنوان روزنامه‌نگار و فعال مدني ، در اين عرصه فعاليت مي‌كند. مطالعات جامعه‌شناختي زهرا بيگدلي باعث شده است كه فضاي قصه‌ها و سوژه‌هاي او نگاهي تازه به جامعه در حال گذار ايران داشته باشد.

جواب دادن