خلوص احساسات در عکس
On ۰۸/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

خلوص احساسات در عکس

[کمک عکس‌ها به بهتر نوشتن، از راه زنده نگه داشتن احساسات]

حالاتی که ما را بیشتر مجذوب خود می‌کند، احساسات ناب ــ و بنا به درک ما ــ صادقانه‌ترینِ آنهاست. به نظر می‌رسد ما شیفتۀ این احساس‌های قدرتمند هستیم. بسیاری از ما حس می‌کنیم تا حدود زیادی از بروز احساسات، منع شده یا با آن بیگانه گشته‌ایم. علت دیگر اینکه، حس می‌کنیم پیچیدگی‌های زندگی موجب شده است از این احساس‌های افراطی محروم شویم… .
عکس‌های بی‌هوا (candid) نشانگر یکی از جلوه‌های پیوند با احساسات اصیل و قدرتمند هستند. با بررسی این عکس‌ها و همدلی با افراد داخل عکس که این هیجان‌ها را تجربه و ابراز می‌کنند، می‌توانیم آن را به خودمان برگردانیم. اصالت این احساسات با توجه به مدرکی که در دست داریم (خودِ عکس) اثبات شده است

به این عکس مایکل جردن (ستارۀ بسکتبال جهان در دهه ۸۰ و ۹۰) توجه کنید.

maykel خلوص احساسات در عکس خلوص احساسات در عکس maykel

«شدت» و ضرورت این فریاد کشیدن جوردن در چهرۀ عضلانی او آشکار است…و دست او که مانند بلندگویی از آن استفاده کرده است.شدت … فریاد را حتی در چشمان او می‌توان دید؛گویی این یک بازی نیست و نزاعی است برای بقا

:رابرت اکرت
(زبان عکس، ص۴۳، انتشارات حرفه هنرمند)

جواب دادن