دانلود کتاب جوشکاری ۲: پرسش و پاسخ جوانان پیرامون ازدواج و انتخاب همسر
On ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

دانلود کتاب جوشکاری ۲: پرسش و پاسخ جوانان پیرامون ازدواج و انتخاب همسر

«جوشکاری دو» در حقیقت در امتداد تبیین همان نظریه «جوشکاری یک» و در عین حال پاسخگو به سؤالات فراوان دیگری است که در ذهن مخاطب جوشکاری یک تولید و نگاشته شده و در نهایت به دست نویسنده رسیده است.در این کتاب  با طرح مطالب متنوعی روبرو می‌شویم، از دختری که در انتخاب همسر نزدیک بود تحت تأثیر عرفان کاذب قرار گیرد یا دختری که در محیط ناامن خانه‌شان تنها با توکل و توسل توانسته بود وجود خویش را حفظ کند و یا همسرانی که در ایجاد ارتباط عاطفی با یکدیگر مشکل دارند، نمونه‌ای از صدها مسأله‌ای است که در این کتاب آمده .است
HatefBook.ir
دانلود کتاب جوشکاری 2: پرسش و پاسخ جوانان پیرامون ازدواج و انتخاب همسر

جواب دادن