دانلود کتاب فراتر از بودن
On ۱۵/۰۸/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

دانلود کتاب فراتر از بودن

« فراتر از بودن» شاهکاری است از کریستین بوبن با ترجمه زیبایی از سید حبیب گوهری راد.
این کتاب ۸۰ صفحه ای در حقیقت یک نامه است. نامه ای که نویسنده پس از مرگ همسرش ژیسلن، برایش می نویسد. کتاب سرشار از توصیفات خلاقانه است.
از مقدمه مترجم:
« در بخشی از این کتاب آمده است: “… ولی قول بده برای دل خودت بنویسی، زیرا در غیر این صورت تو فقط یک کار ادبی کرده ای، در حالی که باید نوشت … و نوشتن با کار ادبی خیلی فرق دارد …”
نمی دانم و نمی خواهم بدانم از خواندن این اثر چه احساسی به شما دست می دهد، زیرا من این کتاب را ” فقط برای دل خودم” ترجمه و منتشر کرده ام و بر خلاف بسیاری دیگر از کارهایم، بنا به سفارش یا اهداف حرفه ای نبوده است؛ چرا که این نوشته برایم یاد آور روزهای قشنگی است که دیگر هرگز برایم تکرار نخواهند شد؛ یادآور روزهای قشنگی که با ” او” بودم؛ با او که به گفته قسمتی از این کتاب، با ارزشترین چیز یک عشق را به من هدیه داد: فقدان!!! …
البته از نبودنش دلگیر نیستم و به آن عادت کرده ام؛ حتی وقتی خوب به این فقدان فکر می کنم، می بینم که چیزهای زیادی هم از آن یاد گرفته ام.
آری من یاد گرفته ام که هیچ فرقی نمی کند چقدر خوب و وفادار باشم، زیرا همیشه کسانی هستند که لیاقتش را ندارند…
من یاد گرفته ام کسانی را که دوستشان دارم خیلی زود از دست می دهم و کسانی را که بود و نبودشان برایم اهمیتی ندارد، همیشه در کنارم خواهم داشت…
من یاد گرفته ام که باید همیشه آنهایی که دوستشان دارم را با کلامی عاشقانه و نگاهی ملتمسانه ترک کنم، چون ممکن است دیگر هیچگاه نبینمشان ….»

دانلود کتاب فراتر از بودن کریستین بوبن

جواب دادن