درگذشت لئونارد کوهن
On 11/11/2016 | 0 اظهار نظرها 

درگذشت لئونارد کوهن شاعر، رمان‌نویس ، خواننده ، ترانه‌سرا و نقاش کانادایی، بیشتر شهرت او به خاطر موسیقی است.

 

جواب دادن