در کتاب” درود بر خودم” دکتر دانیال میگوید
On ۲۴/۰۸/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

در کتاب” درود بر خودم” دکتر دانیال میگوید :
در هجده سالگی , نگران تفکر دیگران در مورد خودتان هستید .
وقتی چهل ساله میشوید , اهمیتی نمی دهید که دیگران در مورد شما چه فکر میکنند .
و زمانی که شصت ساله میشوید , پی میبرید که اصلا هیچکس در مورد شما فکر نمیکرده است !
وااای که چه آسان هدر میدهیم عمر خویش را فقط برای دیگران و طرز فکرشان
تا فرصت زندگی داری جانانه زندگی کن .

HatefBook.ir

در کتاب" درود بر خودم" دکتر دانیال میگوید

جواب دادن