دقایقی با موسیقی
On ۱۹/۰۸/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

دقایقی با موسیقی

فروغ فرخزاد#
نامه ای به الیز
ساخته ی بتهوون

بخواب شاخه ی نیلوفر
بخواب ناز دل مادر
لالایی
با صدای جاودان محمد نوری

جینگو جینگ ساز می آد از بالای شیراز می آد
شازده دوماد غم نخور که نومزدت با ناز می آد
صدا :محمد نوری

جواب دادن