یک راننده خوش ذوق در قم کتاب هدیه می‌دهد
On ۰۳/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

یک راننده خوش ذوق در قم کتاب هدیه می‌دهد

راننده «عباس خوشگفتار موفق» است که به نظر می‌رسد ایده جالبش که در تاکسی وی به نمایش گذاشته شده پسوند فامیلی‌اش را برای وی شیرین‌تر کرده است.
کتاب‌ها را که ورق می‌زنی از سر و شکلشان معلوم است که دست به دست شدن‌های فراوانی را تجربه کرده‌اند. وی که این روزها آستانه ۴۵ سالگی را تجربه می‌کند ایده اجرا شده در خودور خود را «کتابخانه مسافر» نام گذاشته، کتابخانه‌ای که ۳۰۰ جلد کتاب را در قطع‌های کوچک و به گفته آقای خوشگفتار نکته‌ای و کلیدی در این تاکسی جا خوش کرده‌اند و دلخوش به تورق مسافران هستند.

جواب دادن