سوژه یابی از زبان نویسنده
On ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

سوژه یابی از زبان نویسنده 
فرشته نوبخت (نویسنده )در گفتگو با خبرنگار حوزه ادبیات گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ پیرامون سوژه یابی نویسنده، گفت: سوژه ها طبعا بیرون از دایره ذهن و تخیل نویسنده وجود دارند ولی چیزی که در نوشتن اتفاق می افتد، این است که سوژه با تخیل و ذهن نویسنده ترکیب می شود و گاهی محصول این درآمیختگی با واقعیت فاصله زیادی پیدا می کند.
وی در ارتباط با فرآیند شکل گیری سوژه بیان کرد: درباره فرایند شکل گیری سوژه فکر می کنم، بستگی به دغدغه های ذهنی نویسنده دارد. یعنی آن چیزی سوژه می شود که در ذهن نویسنده از قبل اهمیت داشته یا در حال حاضر به دلایلی مهم شده است.
این نویسنده در خصوص نقش خیال پردازی تصریح کرد: بدون خیال پردازی و قدرت تصور هیچ اثر هنری خلق نمی شود. به نظر من اثر ادبی یک بستر ناب برای بازتاب واقعیت است. اما هر نویسنده ای به مثابه هنرمند شیوه خاصی برای مواجهه با واقعیت دارد. تخیل یک بخشی از این مواجهه است و بعد از آن نوع جهان بینی و اندیشه نویسنده است.
نویسنده «سیب ترش» افزود: نوشتن محصول نگاه نویسنده به جهان پیرامون است. جهان از فیلتر اندیشه و نگاه او عبور می کند. من اسمش را اندیشه می گذارم و نه صرفا تخیل.
نوبخت در رابطه با مسائلی که بر نگاه نویسنده تاثیر می گذارد، اظهار داشت: نمی شود به روشنی و با اطمینان پاسخ این سوال را داد. جامعه، تاریخ با همه متعلقات گذشته و امروز آن و البته جهان بینی و نگاه نویسنده به جهان شاید ما را به پاسخ چنین سوالی نزدیک کند. به اعتقاد من نوشتن نوعی جستجو برای فهمیدن است. نوعی تلاش برای به یاد آوردن و فراموش نکردن. دست کم برای خود من که اینگونه است.

جواب دادن