طالع بینی
On 01/01/2017 | 0 اظهار نظرها 

طالع بینی

خوب اول از همه به معنای طالع در فرهنگ لغت بنگریم طالع در لغت به معنای بخت و سرنوشت است یعنی بخت و سرنوشت را دیدن
که بازارش این روزها پر رونق و پربرکت است قضاوت خوب یا بد بودنش هم پای خودتان
در یکی از همین روزها ی خوب با هوای نسبتا الوده دوستم به من گفت بیا برویم پیش یک نفر تا چیزهایی از خودمان و اینده مان به ما بگوید
این دوست محترم که خود مراجعه کرده بود میگفت به من چیزهایی گفت از خودم که هیچ کس نمیدانست از این بیست تومنی هم که داده بود اگر 5000 تومنش بابت همین دادن اطلاعات سری و محرمانه راجع به خود آدم باشد آیا ارزشش را دارد که پولی بدهیم تا چیزهایی بشنویم راجع به خودمان که خودمان هم میدانیم
ولی از حق که نگذریم این شنیده ها شگفتی در انسان برمی انگیزد که همچین بی ارزش هم نیست بابا ذرت مکزیکی کوچیک 4000 این تجربه محیر و عجیب ارزشش را نداشت
تازه کلی موضوع بحث جدید برای صحبت با دوستان فراهم میکند و صد البته تجربه ای متفاوت
از حواشی بیرون آمده حال برمیگردیم به موضوع اصلی مان طالع بینی
این طالع بینی باعث صرفه جویی در وقت شده و دو نفر که قصد رابطه‌ای را با هم دارند با پرسیدن ماه تولد طرف در قرار اول و چه بسا بعد از سلام و احوال پرسی رگ شخصیتی یکدیگر به دستشان آمده و اگر هم پیوند ماهاشان میمون نبوده که بای.
گاهی اوقات وقتی فردی کاری کرده و از او توضیحی خواسته شود خیلی راحت میتواند بگوید هی یارو من یه مهری‌ام با من در نیفت و خیلی راحت مساله را سر هم اورده و طرف مقابل هم با کمترین بحثی شیر فهم میشود. درضمن اوردن ماه مهری‌ها در اینجا صرفا برای رفع سو تفاهم است وگرنه همه ما میدانیم پرچم مهری ها بالاست و این افراد تحت سلطه سیاره مریخ بوده و از اینکه مورد سرزنش و انتقاد قرار بگیرند به شدت بیزارند

شهرزاد رحمانی

جواب دادن