طنز اما پرمحتوا
On ۰۸/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

طنز اما پرمحتوا

شیر و رفیقاش میرن بیرون و خوش میگذروندن یه دفه شیر ساعتشو نگاه میکنه
میگه : ای وای ساعت ۱۱شد باید برم زنم خونه منتظره…

گاو پوزخندی میزنه میگه: زن ذلیلو نیگا !!
ادعاتم میشه که سلطان جنگلی ؟!!!

شیر لبخند تلخی میزنه میگه: توی خونه یه شیر منتظرمه، نه یه گاو !!!
به سلامتی اونایی که همچین شیری دارن و همچین شیری منتظرشون میمونه…

جواب دادن