ظریف در کمپین «کتاب به جای گل» مشارکت کرد
On ۱۱/۰۸/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 
ظریف در کمپین «کتاب به جای گل» مشارکت کرد
وزیر امورخارجه کشورمان در کمپین «کتاب به جای گل» که به یاد محمدرضا رستمی روزنامه نگار با سابقه راه اندازی شده است، مشارکت کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان در کمپین «کتاب به جای گل» که به یاد محمدرضا رستمی روزنامه نگار با سابقه راه اندازی شده است، مشارکت کرد.
محمد جواد ظریف با اهدای ۱۰۰ جلد کتاب از انتشارات وزارت امور خارجه، ضمن تسلیت به خانواده محمدرضا رستمی نسبت به او و جامعه مطبوعاتی و فرهنگی کشور ادای احترام کرد.
وی در خصوص کمپین کتاب به جای گل اظهار کرد: حمایت از این نوع کمپین فرهنگی حرکتی ارزشمند است و امیدوارم شاهد پشتیبانی گسترده و همه جانبه از چنین اقدامی پسندیده در سطح کشور باشیم.
وی ضمن تاکید بر پیوستن بخش های مختلف جامعه به این حرکت فرهنگی و معنوی افزود: امیدوارم اهدای کتاب به جای گل در تمامی مراسم
ملی، جشن ها و رویدادهای گوناگون، به همراه فرهنگ کتابخوانی در سطح کشور بیش از پیش گسترش یابد
 hatefbook.ir ♥ yekjeldketab.ir
انتشارات هاتف ظریف در کمپین «کتاب به جای گل» مشارکت کرد ظریف در کمپین «کتاب به جای گل» مشارکت کرد LogoGift 1

انتشارات هاتف

جواب دادن