عضوگیری و تشکیل حلقه ادبیات داستانی حسینیه هنر در مشهد
On ۰۹/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

عضوگیری و تشکیل حلقه ادبیات داستانی حسینیه هنر در مشهد

این حلقه با مدیریت سعید تشکری خواهد بود.
رویکرد اصلی حلقه، تولید داستان است.
موضوع محوری سال اول فعالیت حلقه، قیام گوهرشاد و موضوع کشف حجاب خواهد بود.
جلسات حلقه به صورت هفتگی (یک جلسه در هفته-عصر) برگزار می‌شود.
اعضا باید آشنایی قبلی با داستان‌ نویسی داشته باشند.
شرکت در حلقه هزینه ای برای اعضا ندارد.
داستان‌های مورد تایید استاد از اعضا خریداری و چاپ می‌شود.
برای عضویت در حلقه نام و نام خانوادگی خود را به ۳۰۰۰۱۳۴۲۰۰۰۱۱۱ پیامک کنید.

جواب دادن