غذا، دعا، عشق
On ۱۳/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

 غذا، دعا، عشق

الیزابت گیلبرت✍

■ «غذا، دعا، عشق» داستان سفر زنی به کشور‌های مختلف است. زنی که بعد ازیک شکست عاطفی، می‌خواهد دنیا را ببیند و خود واقعی‌اش را در این سفر‌ها پیدا کند. اما این کتاب، تنها توجه مخاطبان حوزه روانشناسی را به خود جلب نمی‌کند، بلکه از نظر دکتر مهناز خسروی، روانشناس و استادیار دانشگاه، کسانی که با این علم هم آشنا نیستند، می‌توانند به طرفداران سرسخت آن تبدیل شوند.

« این کتاب به زوایایی از شناخت انسان و خودشناسی اشاره می‌کند که می‌تواند شامل هر انسانی شود. راوی، فردی خاص و دور از دسترس نیست. او می‌خواهد انسانی ساده و معمولی باشد با تمام کاستی‌ها، اشتباهات و توانایی‌های یک فرد عادی. به همین دلیل است که هر فردی با هر جهان‌بینی و شرایطی می‌تواند با او ارتباط برقرار کند.»

«استودیو کلمبیا پیکپرز فیلمی بر اساس این کتاب ساخته که با نقش آفرینی جولیا رابرتز هم زمان با انتشار چاپ نخست ترجمه ی فارسی کتاب به روی پرده رفت.»

جواب دادن