فراخوان مسابقه ادبی من و ماه
On ۲۳/۰۸/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 
فراخوان مسابقه ادبی من و ماه
به مناسبت روز کودک و خانواده و همزمانی آن با پدیده زیبای «بزرگترین ماه اسمان در قرن بیست و یکم » از علاقمندان دعوت میشود در مسابقه بزرگ «من و ماه»شرکت نمایند .
mah فراخوان مسابقه ادبی من و ماه فراخوان مسابقه ادبی من و ماه mahفراخوان مسابقه ادبی من و ماه فراخوان مسابقه ادبی من و ماه 803707798 123338 12370128902698087566

جواب دادن