فرق بین دوست و رفیق
On ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ | 2 اظهار نظرها 

فرق بین دوست و رفیق

دوست فقط یک آشناست،
یک همکار، یک همکلاسی، حتی یک همسایه گاهی یک همسفر، شاید حتی یک همراه، یک همراه از سرکوچه تا دم خانه

مثلا، دوستی یک آشنایی ست که با یک سلام شروع می شود گاهی خداحافظی نگفته تمام می شود.
یک اشتباه از دوست بیگانه می سازد

اما رفاقت ریشه دارد به روز و ماه و سال نیست،
گاهی در یک آن،
یک لحظه ریشه می دواند،
می رود تا مغز استخوانت،
توی تمام جانت،
دلت را قرص می کند
رفیق به بودنش، به ماندنش، به رفاقتش،

دوباره پرسید فرقش؟!

گفتم به هر کس نمی گویی رفیق، رفیق یک جوری آرام جان است، قرار است،
دنیا دنیا، دریا دریا هم که فاصله باشد از این قاره تا آن قاره رفیق رفیق می ماند که برای رفاقت نیازی به شباهت نیست….

اظهار نظرها 2

[…] خوب | فرق بین دوست و رفیق | حالا فرق رفیق و دوست | فرق بین دوست و رفیق | رفیق یا دوست؟ | سخن بزرگان درباره […]

[…] خوب | فرق بین دوست و رفیق | حالا فرق رفیق و دوست | فرق بین دوست و رفیق | رفیق یا دوست؟ | سخن بزرگان درباره […]

جواب دادن