مامان و معنی زندگی
On ۰۲/۱۰/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

مامان و معنی زندگی

کتاب از ۶ داستان کوتاه تشکیل شده است که توسط یک روانشناس نوشته شده است. اسم داستان به این دلیل مامان و معنی زندگی است که نام یکی از داستان های این کتاب هست و در مورد مرگ و رویارویی با آن نوشته شده است. داستان های دیگر هم در مورد زندگی و افراد مختلف و نوع نگرش آنها نوشته شده است.

نظر من: خیلی جالب بود. باید حتما یک دور این کتاب را خواند. پیشنهاد می شود مخصوصا اگر درگیر فکر به مرگ و زندگی و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات هستید.

جواب دادن