مجموعه داستان نسل عیسی نوشته محمد غلامی منتشر شد
On ۱۵/۰۸/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

مجموعه داستان نسل عیسی نوشته محمد غلامی منتشر شد
محمد غلامی. نویسنده ی همدانی که اولین مجموعه داستانی اش بعد از چهار سال گیر و دار مجوز کتاب توسط نشر قطره راهی بازار کتاب شد.
این مجموعه از شش داستان شکل گرفته است.
بخشی از متن کتاب:
من فکر می‌کنم هنوز زنده باشد. از صحرا که برگشـتیم، هنـوز صـدایش در گوشم بود. باز انگار شب‌ها صدایش می‌آید. آن یک «آخ» پشت آن در. پشت شیشه‌هایی که مات بودند و مادر چشم به آن دوخته بود. وقتی‌که تبر را می‌زد، فقط آن یک صدا بود و بس.‌ هنوز هم می‌آید. سـمانه شب‌ها بیـدار می‌شود،گریه می‌کند و می‌گوید: «صـدایش را می‌شنوم.» مادرم کاری از دستش بر‌نمی‌آید. فقط می‌گوید: «بخواب! همه چیز تمام شد.» او می‌گوید: «نه مامان، باز اگر یک موقع صبح از خواب بلند بشوم ببینم آن‌جا ایستاده چه؟»

 yekjeldketab.ir ♥ انتشارات هاتف

جواب دادن