معرفی کتاب بیلی
On ۲۷/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

معرفی کتاب بیلی
«داستان رمان جدید آنا گاوالدا ، روایت دو جوان به نام های فرانک و بیلی است كه در گردنه‌ای در رشته کوههای «ساون» گرفتار شده اند؛ رمان تلنگری است استادانه از قرن حاضر پاریس و داستان‌های غیرمنتظره روابط دوستانه. با تاریک شدن هوا، بیلی داستان‌هایی درباره زندگی شان تعریف می‌كند تا خودش و فرانک را آرام كند و این روایت ها بصورت متناوب ادامه پیدا می کند.»

■ قسمتی از کتاب بیلی

«… ته شکافی گیر کرده بودیم که از لحاظ جغرافیایی بسیار ناهموار بود. یک نوع سرازیری صخره ای در پارک ملی ساون ، جایی که نه موبایل آنتن می داد، نه حتی گله گوسفند از آنجا عبور می کرد، چه برسد به آن چوپان؛ و یچ کس هیچ گاه ما را پیدا نمی کرد. بازویم حسابی ضرب دیده بود اما هنوز می توانستم دستم را تکان بدهم در حالی که کاملا مشخص بود که تمام بدن او آسیب دیده است.»

جواب دادن