معرفی کتاب هویج بستنی
On ۱۸/۰۸/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

معرفی کتاب هویج بستنی
پندهای این کتاب نوجوانان را وادار می کند تا اطرافشان را بهتر ببینند و نسبت به اتفاقات روزگار بی تفاوت نباشند.
خیلی ها معتقدند هویج برای چشم مفید است، شاید هویج های پنهان در صفحه های این کتاب هم بینایی شما را تقویت کند تا اطرافتان را بهتر ببینید.
این کتاب شامل ۱۰ داستان طنزآمیز اجتماعی با عنوان هایی از قبیل : فقرا و رفقا و چند چیز کوچولو، مشترک مورد نظر غش کرده است، هویج بستنی و چند داستان دیگر که از دل اتفاقات روزمره ی انسانهاست.
هر کدام با طرح و ماجرای خود پدید می آیند و به یکدیگر پیوندی ندارد.
آثار نویسنده ی این کتاب ( فرهاد حسن زاده ) تا کنون جوایزی چون : تندیس ماه طلایی برگزیدگان ادبیات کودک و لوح زرین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را به خود اختصاص داده است.
همان گونه که از هویج بستنی پیداست نگاه وی به زندگی و آدم ها نگاه پیچیده ای نیست چرا که می تواند از دل پیچیدگی ها به تصویرهای ساده و روشن از زندگی برسد.

جواب دادن