معرفی کتاب
On ۱۷/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

معرفی کتاب
جنایات نامحسوس
گی یرمو مارتینس

«گی یرمو مارتینس آرژانتینی،از نویسندگان نسل سوم ادبیات معاصر آمریکای لاتین،دکترای منطق ریاضیات دارد و به ریاضیات،منطق،فلسفه،ادبیات و روابط بینابینی شان علاقه مند است.»
«جنایات نامحسوس،در قالب یک داستان معمایی و جنایی،بعضی نطریات فلسفی و ماجراهای یک دانشجوی دکترای ریاضیات آرژانتینی را در آکسفرد روایت میکند. روابط او با استاد برجستهٔ ریاضیات زمانه اش، پیرزن صاحب خانه اش،دختری که حین بازی تنیس با او آشنا و صمیمی میشود و همچنین دختری ویولون سل نواز،نوهٔ پیرزن،استادانه در روایت آمده است و خواننده،ضمن خواندن داستانی گیرا،اطلاعاتی مفید از مباحث کتاب به دست می آورد.»
جنایات نامحسوس،مهم ترین کتاب مارتینس،جایزهٔ پلانه تا گرفته و به زبان های زیادی ترجمه شده است.

جواب دادن