نمایشنامه دوزخ
On ۱۳/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

نمایشنامه دوزخ

هیچ‌وقت باور نمی‌کردم که چه حرف‌هایی درباره‌ی این‌جا می‌زدن… جهنم پر از وسایل شکنجه‌س، یادتونه؟ ولی جهنم دیگرانند…جهنم شما هستید…

دوزخ / نمایشنامه
ژان پل سارتر
حمید سمندریان

جواب دادن