نویسنده جوان در مسیر غلامحسین ساعدی و بهرام صادقی
On ۱۲/۰۸/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

نویسنده جوان در مسیر غلامحسین ساعدی و بهرام صادقی
لیلا سامانی: مسخ، به منزله‌ی تحول صورت و هویت؛ مسخ به عنوان‌ ابزاری برای شکستن قراردادهای صوری و روایی، مسخ به‌ مثابه پلی برای گذر به عالم افسون و جادو؛ مسخ در نقش اعجازی برای التقاط دنیای حیوان و انسان و مسخ در حکم اسبابی برای تشریح تناسخ استعلایی و استفالی. اینها همه تصاویری از این مفهوم کهن ادبی‌ست که سروش چیت‌ساز در دو مجموعه‌داستان نخستین‌اش بازنمایانده ‌است.
:«بارش سفره‌ ماهی» و «نوبت سگ‌ها» عناوین این دو کتاب‌اند که به فاصله‌ی چند ماه از همدیگر و از سوی «نشر مرکز» منتشر شده‌اند. بیشتر داستان‌های کوتاه این دو مجموعه آمیزه‌ای بکر‌اند از دنیای حیوان و انسان که در قالب مسخ‌های تو درتو و دگردیسی‌های پیچ‌درپیچ روایت می‌شوند. این رویدادهای خارق عادت که گاه وامدار اساطیر و متون کهن‌اند و گاه بر پایه‌ی باورهای مذهبی و بومی رقم می‌خورند، با وجود جلوه‌های اغراق‌آمیزشان خواننده را از مارپیچ‌های وهم و جادو می‌گذرانند و بهت‌زده به زندگی جاری امروز بر می‌گردانند.
:سروش چیت‌ساز پیرو سنتی‌ست که شالوده‌اش را نویسندگانی چون تقی مدرسی، غلامحسین ساعدی و بهرام صادقی بنا کرده‌اند. نقب زدن به اسطوره‌ها و تاریخ و ارجاع به کتا‌ب‌های کلاسیک مذهبی و ادبی برای برساختن فضایی بر مبنای دغدغه‌های ابدی بشر، فضای داستان‌های رئالیستی او را وهم‌آلود و معمایی کرده‌است. در این میان نویسنده هر‌ چند گاه یک بار اشاره‌های ظریفی هم دارد به تاریخ معاصر ایران و رویدادهای ریز و درشتش…

 hatefbook.ir♥ yekjeldketab.ir

جواب دادن