نیایش عاشقانه
On 06/12/2016 | 0 اظهار نظرها 

نیایش عاشقانه

چقدر رطب به چشمان تو مي آيد در شرجي موهاي درهم تنيده ات
و چه چاه عميقي است حلزوني گوش هاي تو به وقت نيايش هاي عاشقانه؛
چه سبحان اللهي است كلام منزه تو
والْحمدلله از اين همه خنده كه بر لبانت جاري است؛
پناه مي برم به امن آغوش اهورايي تو
و أتوبُ إليك من الْغمِّ والْبُكاء؛
.
.
.

بايد استعانت طلبم از خداوندگاري كه هر چه نامه در وصف العيشِ بودنت نوشتم، آيه، آيه، بَرين بود از رسم الخط آدميان.
تو خود نزول مباركي، چه حاجت به دعاي باران در خشك سالي دل ها از معجزه ي عشق.

امیر معصومی

جواب دادن