هیچ الاغی را بزرگش نکنید
On ۲۷/۰۸/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

هیچ الاغی را بزرگش نکنید

روزی ملانصرالدین، الاغ خود را با زحمت فراوان به پشت بام برد.
بعد از مدتی خواست او را پایین بیاورد ولی الاغ پایین نمی آمد!
نمی دانست الاغ بالا می رود ولی پایین نمی آید!
پس از مدتی تلاش، ملا نصرالدین خسته شد و پایین آمد.
ولی الاغ به شدت جفتک می انداخت و بالا و پایین می پرید تا اینکه سقف فرو ریخت و الاغ جان باخت!
ملا که به فکر فرو رفته بود، با خود گفت: لعنت بر من که ندانستم اگر خری را به جایگاه رفیعی برسانم هم آن جایگاه را خراب می کند و هم خود را هلاک می نماید!
مواظب باشید هیچ الاغی را بزرگش نکنید و بهش بها ندید؛ خانه تان را ویران می کند…

♥HatefBook.ir♥

هیچ الاغی را بزرگش نکنید

جواب دادن