واکنش دولت‌آبادی به گزارش یک برنامه
On ۰۴/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

واکنش دولت‌آبادی به گزارش یک برنامه

محمود دولت‌آبادی به انتشار حرف‌هایی منسوب به خودش در گزارش یک برنامه واکنش داد.

این نویسنده در متن ارسالی‌اش به ایسنا نوشته است: «اخیراً از اینجانب هم دعوت شد که در مراسم معرفی کتاب «رنج و رنگ» – اثری با نام استاد فقید مینیاتور حسین بهزاد باشم. رفتم و بودم. چون خواسته شد که برای دریافت مجلّد اهداییِ کتاب روی صحنه بروم، رفتم و اشاره به آغازِ پیام که آمده بود “هنر نزد ایرانیان است و بس!” کنار میز مجری برنامه قرار گرفتم و گفتم، این عبارت “هنر نزد ایرانیان است و بس!” سخن حکیم ابوالقاسم فردوسی نیست و آمدم کنار. همین! بعد از آن چیزهایی از قول من نقل شده که دولت‌آبادی سپس چنین گفت و چنان… چاره‌ای ندارم جز آن‌که آن گزارش را تکذیب کنم و از روابط عمومی برگزارکنندگان بخواهم کاری را در نیمه راه رها نکنند و به حرمتِ حقوقِ اشخاصی که به دعوت‌شان پاسخ مثبت داده‌اند، آسیب نرسانند.

گزارش رونمایی از کتاب «رنج و رنگ» بر اساس گزارش رسیده از روابط عمومی برنامه در رسانه‌ها منعکس شده بود.

جواب دادن