وسوسه‌های بیدار
On ۱۱/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

 وسوسه‌های بیدار
(دربارۀ یکی از دلایل ناتمام گذاشتن نوشته)

نویسنده ممکن است به دلایل گوناگون اثرش را ناتمام بگذارد و یا آن را پاره کند…

کاترین اوهارا، نویسندۀ معاصر گفته است: «شبها بهترین موقع برای کار کردن است زیرا درحالی که همه خوابند همۀ فکرها و اندیشه ها از آنِ توست.» شکی نیست که این وقت خوبی برای نوشتن است زیرا همه خوابند و مزاحمی نیست و نویسنده می‌تواند بنویسد اما فکرها و وسوسه‌هایش کاملاً بیدارند و دائم او را به شک می‌اندازند. نویسنده چه «روزنویس» باشد چه «شب‌نویس» در خطر برخورد با مشکلی است به اسم شک. در «تلمود» آمده است که سه چیز است که اندکشان نیکو و افزونشان مضر است: خمیر ترش، نمک و تردید.

در هر اثر هنری شیطانی است که وظیفه‌اش به شک انداختن و ناامید کردن هنرمند است. دائم دم گوش او وزوز می‌کند: «نه، این به درد نمی‌خورد». «این جمله های کلیشه ای چیست داری می‌نویسی». «همه اش داری کار تکراری می کنی… بدترین کار دنیا تکرار است» و تلقین هایی نظیر اینها…

کشمکش میان هنرمند و شیطانک، گاهی واقعاً خنده‌دار است. هم دلت برای هنرمند کباب می‌شود و هم خنده‌ات می‌گیرد. همه چیز درهم است دیگر…

احمد اخوت
(تا روشنایی بنویس!، ص۱۵)

جواب دادن