ویرایش زندگی
On ۲۶/۰۸/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

ویرایش زندگی

سنگین شد‌ه‌ایم…
باربَریم و روی دوشمان
باری را این‌سو و آن‌سو می‌کشیم
که گاه
یا مال ما نیست
یا لزومی ندارد روی دوشمان نگهش داریم.

برای سبک‌شدن
همیشه قرار نیست به چیزهایی که داریم فکر کنیم.
اتفاقاً باید از چیزهایی شروع کنیم که نمی‌خواهیم؛
چیزهایی که می‌توانیم حذفشان کنیم؛
چیزهایی که می‌توانیم ببخشیمشان به کسانی که به کارشان می‌آیند.

گاهی باید قیچی را برداریم،
از پاک‌کن‌هایمان استفاده کنیم
یا انگشتمان را روی Delete
یا حتا Shift+Delete بگذاریم
و بعضی‌ها را حذف کنیم:
بعضی فکرها، بعضی چیزها
و چه بسا بعضی آدم‌ها را.

تا ویرایش نکنیم،
تا حذف نکنیم،
سبک نمی‌شویم،
چالاک نمی‌شویم
و جا برای نفس‌کشیدن،
برای حرکت‌کردن،
برای فکرکردن
و جا برای چیزهای نو
یا آدم‌های نو باز نمی‌شود.

هر از گاهی، مثلاً همین حالا،
خوب است نگاهی به دوروبرمان کنیم
و
چیزهایی را ویرایش کنیم،
چیزهایی را حذف کنیم
و چیزهایی را کم کنیم
تا شاید بتوانیم لذت سبک‌تر بودن را تجربه کنیم.

قرار نیست کار عجیب و غریبی کنیم.
در واقع همین که هر از گاهی
کمی و فقط کمی
دوروبرمان را خلوت‌تر کنیم،
برای شروع خوب است… .

ویرایش زندگی از همین لحظه
و از همین‌جا شروع می‌شود.
…….
از «زندگی نو»، محمد نجفی،

جواب دادن