چقدر دیر آلن پوی ژاپنی را کشف کردیم
On ۱۷/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 
چقدر دیر “آلن پوی ژاپنی” را کشف کردیم!

این دومین کتابی ست که از ادو گاوا رانپو می خوانم و غرق حیرت می شوم… این نویسنده ی ژاپنی عجیب از فضاهایی می نویسد…

مهدی یزدانی خُرم: این دومین کتابی ست که از ادو گاوا رانپو می خوانم و غرق حیرت می شوم… این نویسنده ی ژاپنی عجیب از فضاهایی می نویسد که عملا در پیچیده ترین شکل شرارت انسانی مستتر هستند… «اتاق قرمز» شش داستان کوتاه هولناک است از قتل، معما، شهوت و هراس… پلات داستان ها بسیار خاص است… مثل داستان زنی که همسرش در جنگ هم دست ها هم پاها، هم قدرت تکلم و هم شنوایی خود را از دست داده و مثل توده ای وسط خانه فقط به او خیره است و فقط از او غذا و تن اش را می خواهد… رانپو ادگار آلن پوی میانه ی قرن بیستم ژاپن است و ما چه دیر او را کشف کردیم. دست مریزاد به محمود گودرزی مترجم هر دو کتاب اش به فارسی که او را به ما شناساند… بعد رمان «شکار و تاریکی» که تکان دهنده بود داستان های «اتاق قرمز» ضربه هایی عجیب از وجوه مختلف شر هستند… به خصوص سه داستان که من را کاملا شگفت زده کردند… داستان هایی که نباید از دست شان داد… کتاب را نشر چترنگ درآورده…

جواب دادن