چه کشور آشنایی
On ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

آیا میدانید در حال حاضر کم ارزش ترین پول دنیا را کدام کشور دارد ؟
کشوری که دومین منابع گاز و نفت جهان را دارد.
کشوری که یک ششم از ذخایر سنگهای قیمتی جهان را دارد.
کشوری که بهترین فرش جهان را دارد.
کشوری که بهترین خاویار جهان را صادر میکند.
کشوری که بهترین پسته جهان را دارد.
کشوری که یکی از بهترین تولید کنندگان زعفران است.
کشوری که ۱۰ درصد از آثار باستانی و تاریخی ثبت شده در یونسکو را دارد.
کشوری که تنوع طبیعی بی نظیرش باعث شده با یک ساعت پرواز از مناطق سرد با ۲۰ درجه زیر صفر (شرایط اسکی روی برف) به مناطق گرم با دمای ۳۵ درجه (شرایط اسکی روی آب) دسترسی داشته باشد.
کشوری که درآمد زیادی از اماکن دینی دارد.
کشوری که یکی از مرغوبترین برنج های جهان دارد.
کشوری که یکی از بهترین چای های دنیا را دارد.
کشوری که به دلیل تنوع ذخایر معدنی به بهشت معدن شناسان مشهور است.
و مهمتر از تمام اینها… همان کشوری که سالانه ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار نفر تحصیلکرده از آن به خارج فرار میکنند.
این کشور صاحب کم ارزش ترین پول دنیا است..!
چه کشور آشنایی …….

HatefBook.ir

چه کشور آشنایی

جواب دادن