کار دنیا برعکس است
On 01/01/2017 | 0 اظهار نظرها 

کار دنیا برعکس است

از مدتها پیش عکس پروفایلم را نیم رخ صورتم با لبخندی کوتاه گذاشته بودم. تصویری که شبیه نوشته هایم فقط بخشی از مرا نشان میداد. تنها برشی از نگاهم به زندگی، در پشت دیواری که انگار قرار نبود از آن بیرون بیایم. دفتر برنامه‌ریزی ذهنم را که باز کردم، دیدم تنها دو تا از ده کاری که قرار بود در آن روز انجام دهم، پیش رفته و مابقی همچنان معلق‌اند.

اصلا فرقی نمی‌کرد چقدر منظم کار کنم، چون همیشه یک جای کار می‌لنگید. دیگر داشتم مطمئن می‌شدم که دنیا همیشه عکس خواسته‌های من پیش می‌رود.

تا اینکه یک بعدازظهر سرد زمستانی یکی از دوستان قدیمی، عکسی را به همراه متنی برایم فرستاد .عکس را که باز کردم، جا خوردم. عکس نیم رخم… که حالا کامل شده بود. با خط تقارنی که از پشت دیوار بیرون آمده بود. خلاقیتش بی‌نظیر بود. چهره‌ام به زیبایی این عکس با آن خط تقارن نبود اما به راحتی می‌شد مرا در آن دید، با لبخند کاملی که نشان از یک اتفاق داشت.

متن را خواندم. نوشته بود.کار دنیا برعکس است. درست مثل همین تقارن که چهره‌ات را کامل کرده. برای به تعادل رسیدن تو. برای این‌که نصفه و نیمه نمانی. برای این‌که لبخندت را کامل کند، کار دنیا برعکس است…

مریم شیعه علی

جواب دادن