کافه کتاب سلام برگزار می‌کند
On 02/11/2016 | 0 اظهار نظرها 

کافه کتاب سلام برگزار می‌کند

خوانش هنرمندانه کتاب ملت عشق (داستان‌های شمس تبریزی و دیدار با مولانا)
زمان:دوشنبه 18.30 تا 20
نشانی:مشهد، ابن‌سینای 6، پلاک 5/70، کافه کتاب سلام

hatefbook.ir♥ yekjeldketab.ir

جواب دادن