از کتاب روح و آرامش درون
On ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

از کتاب روح و آرامش درون 

شاخه‌های یک درخت غذای ضروری خود را از ریشه می‌گیرند. اگر شاخه‌ای را قطع کنید می‌پژمرد و می‌میرد. جوانه‌های تاک همان آرزوها، رویاها و سوداهای ما هستند. استعداد و توان و حتی خواست‌های شما به سان شاخه‌هایی هستند که به یک تنه مشترک در اعماق وجودتان متصل می‌باشند.

♡کتاب روح و آرامش درون
♡دکتر ژوزف مورفی

جواب دادن