گزیده کتاب یک مرد
On ۱۰/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

گزیده کتاب یک مرد

عادت، ناجوانمردانه‌ترين بيماري‌ست، زيرا هر بداقبالي را به ما مي‌قبولاند، هر دردي را، و هر مرگي را.
در اثر عادت، در كنار افرادِ نفرت‌انگيز زندگي مي‌كنيم، به تحمل زنجيرها رضا می ‌دهيم، بی‌عدالتيی ها و رنج‌ها را تحمل مي‌كنيم، و به درد، به تنهائی و به همه چيز تسليم ميی شويم.
عادت، بي رحم‌ترين زهر زندگي‌ست، زيرا آهسته واردمي‌شود، در سكوت، كم‌كم رشد مي‌كند و از بي‌خبريِ ما سيراب مي‌شود، و وقتي كشف مي‌كنيم كه چطور مسمومِ آن شده‌ايم، مي‌بينيم كه هر ذرۀ بدن‌مان با آن عجين شده است، مي‌بينيم كه هر حركت ما تابع شرايط اوست و هيچ داروئي هم درمانش نمي‌كند.

يك مرد
اوريانا فالاچي

جواب دادن