گیاهخوار اثر هان کانگ
On ۲۰/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 
“گیاهخوار” اثر هان کانگ
“The Vegetarian”
در رمان تشپیش برانگیز هان, یک زن خانه دار به ظاهر معمولی, که توسط شوهرش اینگونه توصیف می شود:
“کاملا معمولی در هر کاری”, بعد از دیدن یک خواب وحشتناک, گیاهخوار می شود. این رفتار مطیعانه در داستان زمانی شکل می گیرد که این خانم خانه دار از خودگذشتگی اش جدی و فرا واقعی می شود. ترجمه ی بسیار خوب این رمان, داستان زندگی یک کره ای اصیل را با انگلیسی فصیح به تصویر کشیده است. هان سعی دارد چنین سوالی در ذهن خواننده ایجاد کند که آیا وجودمعصومیت حقیقی در چنین دنیای وحشی و خون آلود امکان پذیر است یا خیر؟

جواب دادن