یادی از توران میرهادی، فعال پیشگام ادبیات کودک
On ۲۰/۰۸/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

یادی از توران میرهادی، فعال پیشگام ادبیات کودک
توران خانم نه جايزه می‌داد نه كارت صدآفرين!
اصلاً خبری نبود از اين چيزها در مدرسۀ فرهاد، اما عشق بود. و همين عشق همه چيز می‌آورد با خودش: نظم، مسئوليت‌پذيری، تفكر، كتاب‌خوانی،…
همه چيز!!
سال‌ها بعد كه دختركم مهد كودكی شده بود ديدمش، در نمايشگاه كتاب. اسم و فاميل همۀ شاگردانش را با جزئيات به خاطر داشت و اين حيرت‌انگيزترين عاشقانه بود.
از او پرسیدم دخترم كجا برود مدرسه؟
گفت هرجا كه بهش خوش بگذرد… و خنديد.
و من در تمام اين سال‌ها هر روز صبح كه دخترم خداحافظی می‌كرد، می‌گفتم خوش بگذرد!
مادر ما، و مادر بچه‌های ايران، توران خانم، كه می‌گفت همۀ شما بچه‌های من هستید، حالا رفته، اما حتماً همۀ ما را سپرده به خدا.
مادر امشب آرام گرفته است.

جواب دادن