۲۲ آبان زادروز عبدالله کوثری
On ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

۲۲ آبان زادروز عبدالله کوثری
عبدالله کوثری، زاده ۱۳۲۵ در همدان مترجم ایرانی است. وی ادبیات آمریکای لاتین را از انگلیسی به فارسی ترجمه می‌کند. کوثری دارای مدرک کارشناسی رشته اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی است. در چند دوره از جایزه هوشنگ گلشیری به عنوان داور حضور داشت.
عبدالله کوثری آموزش دبستانی و دبیرستانی خویش را در همدان به بارزی فرجام داد. سپس در رشتهٔ اقتصاد دانشگاه ملی (دانشگاه شهید بهشتی اکنون) پایان‌نامه گرفت. او در هنگام فرا آموزی دانشگاهی سروده‌هایش را در سبک نو در هفته نامهٔ خوشه به سردبیری احمد شاملو، و در ماه نامهٔ نگین به سردبیری دکتر محمود عنایت پخش می‌داد. او همچنین در شب‌های شعر خوشه در کنار سروندگانی چون شاملو، اخوان ثالث، مصدق، نصرت رحمانی، م. آزاد و دیگران شعرهای خود را خواند. پس از پایان آموزش دانشگاهی رهسپار لندن شد و پس از بازگشت گام در راه برگردانگری کارهای داستانی نویسندگان آمریکای لاتین نهاد. کوثری بیش از پنجاه کتاب در دو رستهٔ ادبیات و اقتصاد برگردان کرده ست.
عبدالله کوثری در برگردان‌هایش به اندیشه های نویسندگان وفادار می‌ماند و می‌کوشد که با زبانی در خور و برازا آن اندیشارها را به خواننده گسیل دارد.
کوثری اینک در مشهد زندگی می‌کند.

جواب دادن